Χρωματικές Αισθήσεις

Εμπνευστείτε τα χρώματα από την πιο φρέσκια συλλογή αποχρώσεων των Χρωματικών Αισθήσεων 2019 μόνο από την Tetralux.

TETRALUX
CF 9011
CF 9011
TETRALUX
CF 9012
CF 9012
TETRALUX
CF 9013
CF 9013
TETRALUX
CF 9014
CF 9014
TETRALUX
CF 9015
CF 9015
TETRALUX
CF 9016
CF 9016
TETRALUX
CF 9021
CF 9021
TETRALUX
CF 9022
CF 9022
TETRALUX
CF 9023
CF 9023
TETRALUX
CF 9024
CF 9024
TETRALUX
CF 9025
CF 9025
TETRALUX
CF 9026
CF 9026
TETRALUX
CF 9031
CF 9031
TETRALUX
CF 9032
CF 9032
TETRALUX
CF 9033
CF 9033
TETRALUX
CF 9035
CF 9035
TETRALUX
CF 9036
CF 9036
TETRALUX
CF 9041
CF 9041
TETRALUX
CF 9042
CF 9042
TETRALUX
CF 9043
CF 9043
TETRALUX
CF 9043
CF 9043
TETRALUX
CF 9044
CF 9044
TETRALUX
CF 9045
CF 9045
TETRALUX
CF 9046
CF 9046
TETRALUX
CF 9051
CF 9051
TETRALUX
CF 9052
CF 9052
TETRALUX
CF 9053
CF 9053
TETRALUX
CF 9054
CF 9054
TETRALUX
CF 9055
CF 9055
TETRALUX
CF 9056
CF 9056
TETRALUX
CF 9061
CF 9061
TETRALUX
CF 9062
CF 9062
TETRALUX
CF 9063
CF 9063
TETRALUX
CF 9064
CF 9064
TETRALUX
CF 9065
CF 9065
TETRALUX
CF 9066
CF 9066
TETRALUX
CF 9071
CF 9071
TETRALUX
CF 9072
CF 9072
TETRALUX
CF 9073
CF 9073
TETRALUX
CF 9074
CF 9074
TETRALUX
CF 9075
CF 9075
TETRALUX
CF 9076
CF 9076
TETRALUX
CF 9081
CF 9081
TETRALUX
CF 9082
CF 9082
TETRALUX
CF 9083
CF 9083
TETRALUX
CF 9084
CF 9084
TETRALUX
CF 9085
CF 9085
TETRALUX
CF 9086
CF 9086
TETRALUX
CF 9091
CF 9091
TETRALUX
CF 9092
CF 9092
TETRALUX
CF 9093
CF 9093
TETRALUX
CF 9094
CF 9094
TETRALUX
CF 9095
CF 9095
TETRALUX
CF 9096
CF 9096
TETRALUX
CF 9111
CF 9111
TETRALUX
CF 9112
CF 9112
TETRALUX
CF 9113
CF 9113
TETRALUX
CF 9114
CF 9114
TETRALUX
CF 9115
CF 9115
TETRALUX
CF 9116
CF 9116
TETRALUX
CF 9121
CF 9121
TETRALUX
CF 9122
CF 9122
TETRALUX
CF 9123
CF 9123
TETRALUX
CF 9124
CF 9124
TETRALUX
CF 9125
CF 9125
TETRALUX
CF 9126
CF 9126
TETRALUX
CF 9131
CF 9131
TETRALUX
CF 9132
CF 9132
TETRALUX
CF 9133
CF 9133
TETRALUX
CF 9134
CF 9134
TETRALUX
CF 9135
CF 9135
TETRALUX
CF 9136
CF 9136
TETRALUX
CF 9141
CF 9141
TETRALUX
CF 9142
CF 9142
TETRALUX
CF 9143
CF 9143
TETRALUX
CF 9144
CF 9144
TETRALUX
CF 9145
CF 9145
TETRALUX
CF 9146
CF 9146
TETRALUX
CF 9151
CF 9151
TETRALUX
CF 9152
CF 9152
TETRALUX
CF 9153
CF 9153
TETRALUX
CF 9154
CF 9154
TETRALUX
CF 9155
CF 9155
TETRALUX
CF 9156
CF 9156
TETRALUX
CF 9161
CF 9161
TETRALUX
CF 9162
CF 9162
TETRALUX
CF 9163
CF 9163
TETRALUX
CF 9164
CF 9164
TETRALUX
CF 9165
CF 9165
TETRALUX
CF 9166
CF 9166
TETRALUX
CF 9171
CF 9171
TETRALUX
CF 9172
CF 9172
TETRALUX
CF 9173
CF 9173
TETRALUX
CF 9174
CF 9174
TETRALUX
CF 9175
CF 9175
TETRALUX
CF 9176
CF 9176
TETRALUX
CF 9181
CF 9181
TETRALUX
CF 9182
CF 9182
TETRALUX
CF 9183
CF 9183
TETRALUX
CF 9184
CF 9184
TETRALUX
CF 9185
CF 9185
TETRALUX
CF 9186
CF 9186
TETRALUX
CF 9191
CF 9191
TETRALUX
CF 9192
CF 9192
TETRALUX
CF 9193
CF 9193
TETRALUX
CF 9194
CF 9194
TETRALUX
CF 9195
CF 9195
TETRALUX
CF 9196
CF 9196
TETRALUX
CF 9221
CF 9221
TETRALUX
CF 9222
CF 9222
TETRALUX
CF 9223
CF 9223
TETRALUX
CF 9224
CF 9224
TETRALUX
CF 9225
CF 9225
TETRALUX
CF 9226
CF 9226
TETRALUX
GF 9211
GF 9211
TETRALUX
GF 9212
GF 9212
TETRALUX
GF 9213
GF 9213
TETRALUX
GF 9214
GF 9214
TETRALUX
GF 9215
GF 9215
TETRALUX
GF 9216
GF 9216
TETRALUX
CF 9121
CF 9121
TETRALUX
CF 9122
CF 9122
TETRALUX
CF 9123
CF 9123
TETRALUX
CF 9124
CF 9124
TETRALUX
CF 9125
CF 9125
TETRALUX
CF 9126
CF 9126
TETRALUX
CF 9131
CF 9131
TETRALUX
CF 9132
CF 9132
TETRALUX
CF 9133
CF 9133
TETRALUX
CF 9134
CF 9134
TETRALUX
CF 9135
CF 9135
TETRALUX
CF 9136
CF 9136
TETRALUX
CF 9141
CF 9141
TETRALUX
CF 9142
CF 9142
TETRALUX
CF 9143
CF 9143
TETRALUX
CF 9144
CF 9144
TETRALUX
CF 9145
CF 9145
TETRALUX
CF 9146
CF 9146
TETRALUX
CF 9151
CF 9151
TETRALUX
CF 9152
CF 9152
TETRALUX
CF 9153
CF 9153
TETRALUX
CF 9154
CF 9154
TETRALUX
CF 9155
CF 9155
TETRALUX
CF 9156
CF 9156
TETRALUX
CF 9161
CF 9161
TETRALUX
CF 9162
CF 9162
TETRALUX
CF 9163
CF 9163
TETRALUX
CF 9164
CF 9164
TETRALUX
CF 9165
CF 9165
TETRALUX
CF 9166
CF 9166
TETRALUX
CF 9171
CF 9171
TETRALUX
CF 9172
CF 9172
TETRALUX
CF 9173
CF 9173
TETRALUX
CF 9174
CF 9174
TETRALUX
CF 9175
CF 9175
TETRALUX
CF 9176
CF 9176
TETRALUX
CF 9181
CF 9181
TETRALUX
CF 9182
CF 9182
TETRALUX
CF 9183
CF 9183
TETRALUX
CF 9184
CF 9184
TETRALUX
CF 9185
CF 9185
TETRALUX
CF 9186
CF 9186
TETRALUX
CF 9191
CF 9191
TETRALUX
CF 9192
CF 9192
TETRALUX
CF 9193
CF 9193
TETRALUX
CF 9194
CF 9194
TETRALUX
CF 9195
CF 9195
TETRALUX
CF 9196
CF 9196
TETRALUX
CF 9221
CF 9221
TETRALUX
CF 9222
CF 9222
TETRALUX
CF 9223
CF 9223
TETRALUX
CF 9224
CF 9224
TETRALUX
CF 9225
CF 9225
TETRALUX
CF 9226
CF 9226
TETRALUX
GF 9211
GF 9211
TETRALUX
GF 9212
GF 9212
TETRALUX
GF 9213
GF 9213
TETRALUX
GF 9214
GF 9214
TETRALUX
GF 9215
GF 9215
TETRALUX
GF 9216
GF 9216

Τα χρώματα που εμφανίζονται στην οθόνη έχουν παραχθεί ηλεκτρονικά. Δεν είναι μια ακριβής αναπαράσταση πραγματικών χρωμάτων, καθώς το φινίρισμα του υλικού, η λάμψη και ο φωτισμός του, καθώς και πολλοί άλλοι παράγοντες, επηρεάζουν την αντίληψή μας για το χρώμα. Να επιλέγετε πάντα το τελικό χρώμα από τυπωμένα χρωματολόγια και βεντάλιες.