Πρόγραμμα χρηματοδότησης "Εξοικονομώ κατ' οίκον "

shadow
Τι είναι το "Εξοικονομώ κατ' οίκον" ;

Πρόγραμμα που παρέχει κίνητρα για την βελτίωση της ενεργειακή απόδοση των σπιτιών , εξοικονομώντας χρήματα και ενέργεια και αυξάνοντας την αξία του.

Ποιά σπίτια μπορούν να χρηματοδοτηθούν ;

Επιλέξιμες κατοικίες είναι το σύνολο των μονοκατοικιών , πολυκατοικιών και μεμονωμένων διαμερισμάτων (χωρίς επιπλέον προυπόθεση) που ικανοποιούν τα παρακάτω κριτήρια :

 • Βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των 2.100 euro/τ.μ.
 • Βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των 2.100 euro/τ.μ.
 • Εχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.
 • Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό ιδιοκτησιών ανά πολίτη.
 • Στις πολυκατοικίες όσοι από τους ιδιοκτήτες δεν επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν με ιδία κεφάλαια.
 • Εντάσσονται κενά διαμερίσματα που κατοικούνταν εντός των τελευταίων τριών ετών.
Πόσο είναι η αντίστοιχη επιχορήγηση ;
 • Ωφελούμενοι κατηγορία Α1.
 • Το ατομικό δηλωθέν εισόδημα δεν ξεπερνά τις 12.000 euro
 • Το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα δεν ξεπερνά τις 20.000 euro.
 • Δυνατότητα να λάβουν άτοκο δάνειο ποσοστού 30% σε συνδυασμό με επιχορήγηση 70% επί του τελικού επιλέξιμου προυπολογισμού.
 • Ωφελούμενοι κατηγορία Α2.
 • Το ατομικό δηλωθέν εισόδημα είναι μεγαλύτερο των 12.000 euro και δεν ξεπερνά τις 40.000 euro ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα είναι μεγαλύτερο των 20.000 euro. και δεν ξεπερνά τις 60.000 euro.
 • Δυνατότητα να λάβουν άτοκο δάνειο ποσοστού 65% σε συνδυασμό με επιχορήγηση 35% επί του τελικού επιλέξιμου προυπολογισμού.
 • Ωφελούμενοι κατηγορία Β.
 • Το ατομικό δηλωθέν εισόδημα είναι μεγαλύτερο των 40.000 euro και δεν ξεπερνά τις 60.000 euro ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα είναι μεγαλύτερο των 60.000 euro. και δεν ξεπερνά τις 80.000 euro.
 • Δυνατότητα να λάβουν άτοκο δάνειο ποσοστού 85% σε συνδυασμό με επιχορήγηση 15% επί του τελικού επιλέξιμου προυπολογισμού.
Ποιές εργασίες χρηματοδοτούνται ;

Μέγιστος επιλέξιμος προυπολογισμός των παρεμβάσεων, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (που αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για το πρόγραμμα) δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15.000 euro ανά ιδιοκτησία.

 • Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτηρίου συμπεριλαμβανομένου του δώματος / στέγης και της πιλοτής. Συμπεριλαμβάνονται πρόσθετες εργασίες όπως : Αποξηλώσεις - Αποκομιδή - Επεμβάσεις στην στέγη.
 • Αντικατάσταση κουφωμάτων και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης. Συμπεριλαμβάνεται : Εξώπορτα κτηρίου - Κουφώματα κλιμακοστασίου - Παντζούρια - Ρολά - Τέντες κτλ.
Προυποθέσεις για συμμετοχή
 • Προέγκριση δανείου (τράπεζα)
 • Πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση.
 • Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών.
 • Εγκριση και υπογραφή δανειακής σύμβασης.
 • Εκταμίευση προκαταβολής.
 • Υλοποίηση παρεμβάσεων και Ενεργειακή Επιθεώρηση.
 • Προσκόμιση δικαιολογητικών.
 • Τελική εκταμίευση λοιπού δανείου και επιχορήγησης.
shadow
Τι είναι το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης ;

Είναι ένα αναγνωρισμένο από το ΥΠΕΚΑ έγγραφο που εκδίδεται από Ενεργειακό Επιθεωρητή και στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου.

Πότε απαιτείται η έκδοση του ;

Με το Π.Ε.Α. το κάθε κτίριο κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία ( 9 κατηγορίες από Α+ εως Η ), ενώ ο επιθεωρητής καταγράφει και συστήνει βελτιώσεις για την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου.
Σύμφωνα με τον νόμο 3661/2008, ο οποίος τροποποιήθηκε με το άρθρο 28 του νόμου 3889/2010.

 • Απαιτείται υποχρεωτικά η έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης με ισχύ 10 χρόνια για όλα τα κτίρια με συνολική επιφάνεια άνω των 50 τ.μ.
 • Από 1-1 2011 για όλα τα νεόδμητα ή τα πλήρως ανακαινισμένα κτίρια.
 • Από 9-1-2011 για κάθε πώληση ή αγορά τμήματος κτιρίου.
 • Από 9-7-2011 για κάθε ενοικίαση τμήματος κτιρίου για κατοικία ή για επαγγελματική στέγη.
 • Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό ιδιοκτησιών ανά πολίτη.
Ποιά είναι η διαδικασία έκδοσης ;

Ο ιδιοκτήτης / διαχειριστής του κτιρίου αναθέτει στον επιθεωρητή την Ενεργειακή Επιθεώρηση.

 • Ο επιθεωρητής συγκεντρώνει πληροφορίες (π.χ. αρχιτεκτονικά, ηλεκτρομηχανολογικά σχέδια, Δ.Α. Υλικών κτλ.
 • Ο ενεργειακός επιθεωρητής αναλαμβάνει την διαδικασία έκδοσης του Π.Ε.Α. αφού επιθεωρήσει το κτίριο με την έκδοση του πιστοποιητικού δημιουργούνται αντίγραφα και σφραγίζονται από τους αρμοδίους.
Πόσο είναι το κόστος ;

Βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 100/2010 , οι ελάχιστες αμοιβές των ενεργειακών επιθεωρητών χωρίς ΦΠΑ, για οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες με χρήση κατοικίας καθορίζονται ως εξής :

 • Κτίρια πολλών ιδιοκτησιών (πολυκατοικίες) όταν η ενεργειακή επιθεώρηση αφορά το σύνολο του κτιρίου ή αμοιβή καθορίζεται σε 1 euro ανά τ.μ.
 • Κτίρια πολλών ιδιοκτησιών (πολυκατοικίες) όταν η ενεργειακή επιθεώρηση αφορά το τμήμα κτιρίου(ξεχωριστή ιδιοκτησία) ή αμοιβή καθορίζεται σε 2 euro ανά τ.μ.
 • Για μονοκατοικία η αμοιβή της ενεργειακής επιθεώρησης κτιρίου καθορίζεται σε 1,5 euro ανά τ.μ.
 • Εώς 1000 τ.μ. η αμοιβή της ενεργειακής επιθεώρησης κτιρίου καθορίζεται σε 2,5 euro ανά τ.μ.
 • Ανω των 1000 τ.μ. η αμοιβή της ενεργειακής επιθεώρησης κτιρίου καθορίζεται σε 2,5 euro ανά τ.μ.για τα πρώτα 1000 τ.μ. και 1,5 euro ανά περαιτέρω τ.μ.
 • Τώρα πλέον το κόστος για το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης καθορίζεται με ελεύθερη διαπραγμάτευση.
'Εγγραφα διεκπαιρέωσης
 • Κτηματολογικό φύλλο (σε περιοχές υπό κτηματογράφηση απαιτείται ο αριθμός πρωτοκόλλου δήλωσης και κωδικός ιδιοκτησίας.
 • Παραστατικά ενεργειακών καταναλώσεων ΔΕΗ, Αέριο,πετρέλαιο (κατά προτίμηση σε βάθος τριετίας).
 • Το εν ισχύ φύλλο συντήρησης λέβητα (1 έτος από την ημερομηνία έκδοσης).
 • Αρχιτεκτονικά σχέδια.
 • Συμβόλαιο Ακινήτου.
 • Στοιχεία ιδιοκτήτη (Επώνυμο, Ονομα, ΑΦΜ κτλ).
 • Οικοδομική άδεια.
shadow
* Υποχρεωτική η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης για όλα τα κτίρια με συνολική επιφάνεια άνω των 50 τ.μ.
shadow
shadow